Glasförsegling

Globens Rekond & Bilvårds glasförsegling ger ett unikt skydd för bilens rutor. Medlet verkar genom att det arbetar sig in i glaset och ökar rutans tätheten.

Fördelarna är många. Framförallt är det lättare att hålla rutorna rena från smuts, insekter och trafikfilm. Dessutom minskar reflexerna på rutan vid mörkerkörning. Studier har visat att reaktionstiden, vid körning i regn, kan minska med upp till 25 % om rutan är behandlad med glasförsegling. En annan fördel med glasförseglingen är att regndropparna glider av rutan fortare jämfört med en obehandlad ruta. Det innebär att vindrutetorkarna inte behöver användas lika frekvent.

Glasförsegling

Under vintertid är den riktigt bra att ha. Isbildningar på glaset biter sig inte fast lika hårt och är därmed lättare att skrapa bort. Alla vet hur jobbigt det skrapa rutan när det är kallt ute.

"Vi kan varmt rekommendera denna behandling eftersom det ger både dig och din omgivning ökad säkerhet i trafiken."

En glasförsegling kostar 700kr